Объявление о предстоящем открытом тендере

Объявление о предстоящем открытом тендере

по сдаче объекта недвижимости в аренду

 

АО «Востокмашзавод», лице Генерального директора Хамзина А.Б., 070018, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Независимости, 86, www.vmz.kz, объявляет о проведении открытого тендера по сдаче объекта недвижимости в аренду, расположенного по адресу: г. Усть-Каменогорск, пр.Независимости,86 – Кислородная станция. Полный перечень технической спецификации, количество (объем), место и сроки аренды, требования к потенциальным Арендаторам указаны в тендерной документации.

Копию тендерной документации можно получить с даты публикации объявления в срок до 12:00 часов, «19» октября 2015 года в рабочие дни с 08:00 до 17:00 часов, по адресу: г. Усть-Каменогорск, пр.Независимости 86, каб. 217 при наличии доверенности лицу, представляющему интересы потенциального Арендатора.

Заявки на участие в открытом тендере, запечатанные в конверты, представляются потенциальными Арендаторами при наличии доверенности лицу, представляющему интересы в АО «Востокмашзавод», по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр.Независимости 86, каб. 217.

Окончательный срок представления заявок на участие в тендере – до «10» часов «00» минут «20» октября 2015 года. Конверты с заявками на участие в тендере будут вскрываться в «11» часов «00» минут «20» октября 2015 года по адресу: г. Усть-Каменогорск, пр. Независимости 86,  здание Заводоуправления кабинет 217.

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8/7232/521865 или на сайте www.vmz.kz. Контактное лицо – Сергеева Светлана Михайловна.

 

 

Жылжымайтын мүлік нысаның жалға бері туралы алдағы

 ашық тендер жөніңдегі хабарландыру

 

 

Өскемен қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 86 мекен-жайында орналасқан  «Востокмашзавод» Акционерлік қоғамы  (ары–қарай Қоғам),  бас дирекғторы А.Б.Хамзиннің атынан   Өскемен қаласындағы Тәуелсіздік даңғылы, 86 мекен-жайы бойынша орналасақан оттегі станциясын жалға берілетіндігі туралы ашық тендердің өткізілетіндігін хабарлайды.

Техникалық ерекшеліктері (саны) көлемі, жалға алудың орны мен мерзімдері, әлеуетті жалға алушыларға қойылатын талаптар Жалға берушімен  тендерлік құжаттамада көрсетілген.

тендерлік құжаттаманың көшірмесін хабарландыру жарияланған кезден бастап жылдың 11.09.2015  сағат 12:00-ге дейін  жұмыс күндері сағат 8-00-ден 17-00-ге дейін Өскемен қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 86 мекен-жайында орналасқан каб 217 әлеуетті жалға алушының міндеттерін көздейтін тұлғаның сенім хатының негізінде алуға болады.

Ашық тендерге қатысуға арналған өтінімдер әлеуетті жалға алушымен, немесе сенімхаты бар сеніп тапсырған тұлғамен Өскемен қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 86 мекен-жайында орналасқан Востокмашзавод» Акционерлік қоғамы  каб 217 тапсыруға болады.

Өтінімдерді қабылдаудың соңғы күні 2015 жылғы 14.09. 10-00-ге дейін.  Ашықхаттар Өскемен қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 86 мекен-жайында орналасқан Зауытбасқармасында 217 кабинетте 2015 жылдың 14.09. сағат 11-00-де ашылады. 

Қосымша ақпаратты және анықтаманы 8/7232/521859 телефоны арқылы  немесе  www.vmz.kz.  сайтынан алуға болады.  Байланыс тұлға – Сергеева Светлана Михайловна.